מרכז רוברט ה. ארנו לחקר החברה הבדואית והתפתחותה מתכבד להזמינכם לסימפוזיון מיוחד בנושא:  זכויות הקרקע של מיעוטים ילידים – העולם וישראל

ביום שלישי ה-23 בנובמבר בין  16:00- 18:00  בחדר 136- (מינוס) בבניין הסנאט, אוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע

התוכנית:

16:00-16:15 התכנסות

סלימאן אבו בדר

מנהל מרכז רוברט ארנו לחקר החברה הבדואית והתפתחותה

הרצאת אורח  – פרופ' ג'ון שיהאן, אוניבסיטה טכנולוגית, סידני

"זכויות ילידים בקרקע – לקחים בינלאומיים למקרה הבדווים בנגב"

מגיבים:

חבצלת יהל,  נציגות פרקליטות מחוז הדרום.

ראויה אבו רביעה, האגודה לזכויות האזרח

אורן יפתחאל, המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בן גוריון

לאורחים הבאים ברכבם הפרטי נא להתקשר ל 08-6472859-על מנת לקבל אישור כניסה לקמפוס

כרזה לכנס 23.11.10