מוכרים : יומיים של סרטים תיעודיים מהנגב בסינמטק תל-אביב

כתיבת תגובה

פורום דו קיום בנגב יזם יומיים של הצגת סרטים תיעודיים על הבדואים בנגב.  ב 6-7 לנובמבר 2013 יתקיימו הקרנות של סרטים תיעודיים שצילמו יוצרים ערבים ויהודים על הנגב ותושביו הבדווים ובמהלכם יתקיימו מידי ערב בשעה 19:00 פאנלים בהשתתפות פעילים ויוצרים.

תערוכת התמונות "מוכרים" תהיה מוצגת בסינמטק מה- 31 לאוקטובר ועד ל- 16 בנובמבר. 

לאירוע בפייסבוק

לתכניה המלאהinvite_cinema_web

אשה בשחור בצד הכביש

כתיבת תגובה

אשה בשחור בצד הכביש.

סדנת צילום בכפר הלא מוכר אל-סירה

כתיבת תגובה

סדנת צילום בכפר הלא מוכר אל-סירה.

הזמנה: פרויקט אמנות חורה ישתתף בתערוכה קבוצתית בגלריה חנינא בתל אביב

כתיבת תגובה

הזמנה: פרויקט אמנות חורה ישתתף בתערוכה קבוצתית בגלריה חנינא בתל אביב.

מה מטריד מנהיגים צעירים ברהט ?

2 תגובות

עמיתי התוכנית למנהיגות חברתית של מכון מנדל השתתפו בסדנה עם המעצבת הגראפית רוני לוית ויצרו תערוכה המוצגת בימים אלה במרכז מנדל למנהיגות בנגב בב"ש.

תנועה תרבותית ברהט. פאדי אלעוברה/קאיד אבו לטיף

תמונות וטקסטים נילווים
משתתפי התוכנית

רוני לוית היא מעצבת המתמחה באינפוגרפיקה, תחום בעיצוב גראפי העוסק בהצגת נתונים באמצעים גראפיים חזותיים. משתתפי התוכנית באים מתחומי עיסוק שונים. רק אחד מהם קאיד אבו לטיף עוסק בקולנוע וקרוב יותר לעשיה חזותית. אף על פי כן יצרו כל משתתפי הסדנה כרזות מאירות עיניים המשקפות חלק מהסוגיות החברתיות המטרידות את צעירי רהט ומשקפות במידה מסוימת את תקוותיהם וחלומותיהם לגבי עירם ומעמדה הכלכלי והתרבותי.

הכרזות שיצרו התבססו על הצבת שאלה כמו: האם הילדים שמחים להגיע לביה"ס? או, כיצד משפיעה הפלישה של תושבים מסוימים לשטחים ציבוריים על שאר התושבים ? השלב הבא היה ניסיון למיפוי התופעות ואיסוף נתונים ובשלב האחרון אימצו את האמצעים החזותיים להצגת התוצאה והמסקנות.

בין הנושאים שהשתקפו בכרזות היו נשירת תלמידים מבתי הספר, גישה להשכלה גבוהה, הקשר בין דעות קדומות ואושר, כוח הקניה של התושבים, בטיחות ילדים במרחב הבית והשאיפה להיות מובילים בתחום התרבות.

רהט...לא שלך לבד! סאלח אבו ג'עפר

הכרזות משקפות את העניין של המשתתפים להציב במקום הראיה השבטית-מסורתית תמונה רציונאלית ולבחון השפעות כמו ג'נדר, לאומיות ומעמד כלכלי על התופעות שבמבחן. יחד עם זאת, עבודה אחת לפחות, זו של קאיד אבו לטיף ופאדי אלעוברה משתמשת בנתונים באופן מניפולטיבי כדי לצור סיפור חליפי למציאות שברצונם לתקן.

לצד כמה נתונים טריוויאליים, מאפשרת התצוגה להכיר גם נתונים פחות ידועים על החיים ברהט ולהעלות שאלות נוספות. בכרזה המתארת את נשירת התלמידים מבתי הספר, נחשפת העובדה כי בכיתות הנמוכות נשירת בנים ובנות מהלימודים שווה, אולם בכתות הגבוהות, נשירת הבנים גבוהה באופן משמעותי מזו של הבנות. כיצד אפשר להסביר נתון זה? האם הוא נובע מקושי כלכלי הגורם לצעירים לצאת לעבודה מוקדם כדי לסייע בפרנסת המשפחה? האם מרגישים הצעירים כי סיכוייהם להשכלה גבוהה נמוכים ולכן פורשים מלימודים בשלב מוקדם ?

הכרזה על השפעת השגת הגבול על החיים ברהט מעוררת אף היא עניין מיוחד. המעבר של באוכלוסיה הבדואית לישובים עירוניים יצר מציאות חדשה שבה צריכים להמיר מושגים מסורתיים של חלוקה ושליטה במרחב למושגים אורבאניים כמו "מרחב פרטי וציבורי" עירוני. הטשטוש שבין הציבורי והפרטי ובין פוליטיקה שבטית למנהל תקין מפנה את מקומה בהדרגה לאימוץ סטנדרטים של תכנון, רישוי ונורמות של התחשבות בסביבה ובצרכים ציבוריים. התהליך אינו פשוט לכן הבחירה לגעת בנושא היא בחירה אמיצה המשקפת שינוי תפיסתי שעוברים הבדואים ועתיד להתבטא בנורמות השלטוניות והאזרחיות שמובילים כבר עכשיו הדור הצעיר של מנהיגים חברתיים בדואים.

תודה להודא אבו עבייד על ההדרכה בתערוכה ועל החומרים הנילוים

אפשר לבקר בתערוכה בתאום עם מרכז מנדל למנהיגות בנגב

טלפון 08-6201444

פרויקט צילום של נטלי בקר מתעד את הכפרים הבלתי מוכרים

2 תגובות

ילדים מסרבים ללכת לביה"ס ביום בו הבולדוזרים מאיימים להרוס את הכפר

פרויקט צילום הכולל 27 צילומים המתעדים את החיים באל עראקיב א-סירה ואדי נעם עומר ומקומות אחרים בנגב עלה לרשת.

הצילומים עומדים על הפער בין ישובים יהודים וערבים, הבעיות הנובעות מקרבה למתקנים מזהמים וכמובן בעית הההריסות.
הצילומים פורסמו באתר social documentary המציג פרויקטים תיעודיים מצולמים מרחבי העולם והם מלווים בהסברים קצרים.

קישור לפרויקט

התערוכה הנודדת Unrecognized של הצלם והאמן טל אדלר תפתח היום באמסטרדם

תגובה אחת

התערוכה הנודדת של האמן והצלם טל אדלר בנושא הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, תפתח היום ה-7.10.2010 בגלריה Melkweg באמסטרדם, בהשתתפות הגב' אמאל אל סאנע אלחג'וג' מנהלת שותפה באג'יק. התערוכה הוצגה לראשונה במרכז לאמנות דיגטאלית בחולון בינואר 2006 והוצגה מאז בישראל בארופה ובארה"ב  בחללי אמנות, מוסדות תרבות, מוסדות חינוך, חללים ציבוריים ועוד, וכן בפורמטים שונים, הרצאות, מצגת שיקופיות, ובמפגשים שונים.

טל אדלר החל את הפרויקט ב-2003 לאחר שנודע לו כי שדות של הבדווים בנגב רוססו מהאויר ברעל מתוך כוונה להשמיד יבולים של בדווים שעיבדו קרקעות שהבעלות עליהן נתונה במחלוקת משפטית בין תושבים בדווים והמדינה. ריסוס השדות נקבע בבג"ץ כבלתי חוקי בגלל הפגיעה בבריאותם של התושבים ושל בעלי החיים בסביבה.

בעקבות הפרסומים החל טל אדלר לחקור את הנושא ולבקר בכפרים. התוצאה היתה סדרה של צילומים פנורמיים שצולמו במקומות ישוב שאינם מוכרים על ידי המדינה. ישובים אלה שאין בהם שרותים בסיסים כמו מים חשמל, מרפאות בתי ספר ותחבורה ציבורית, מאכלסים היום כ-90 אלף בדווים. אדלר בחר לצלם אותם באופן המתכתב עם ג'אנר צילומי הנוף באמנות, שבו לעיתים קרובות מופיעים דמויות אדם באופן רומנטי כחלק של הטבע. בחירתו זו היא אמירה ביקורתית המכוונת כנגד "הבלתי נראות" של האזרחים הבדווים: אמירה כנגד ההתעלמות של המדינה מזכויותיהם האזרחיות ומזכויותיהם כתושבים הילידים של הנגב.

טל אדלר הוא אמן וצלם ישראלי כבן 40 הפועל כיום בוינה, שעבודתו פועלת בתפר שבין אמנות לשינוי חברתי. התערוכה הנודדת Unrecognized מלווה על כן במידע נוסף על מצב הכפרים הבדווים, ומוזמנים אליה נציגים של הבדווים, חוקרים מתחום האקדמיה ופעילים חברתיים המזמינים את הקהל לדיון.

התערוכה באמסטרדם היא יוזמה של Gate48, ארגון ישראלי הפועל בהולנד ומקיים מגוון של ארועי תרבות שנועדו לעורר דעת קהל נגד האלימות שמפעיל השלטון בישראל נגד פלסטינים בתחומי המדינה ובשטחים הכבושים.

אל התערוכה באמסטרדם הוזמנה הגב' אמאל אלסנע אלחג'וג' , פעילה חברתית ומנהלת שותפה של אג'יק וכן ד"ר יעלה רענן מנהלת לובי בנושא הכפרים הבלתי מוכרים בשתי"ל.

התערוכה תנעל ב-31 באוקטובר.

דף התערוכה בפייסבוק

תמונות

%d בלוגרים אהבו את זה: