ראיון דורון אלמוג ראש המטה ליישום התכנית להסדרת ההתיישבות הבדואית במשרד ראש הממשלה

המשך הראיון עם דורון אלמוג וראיון עם ד"ר ת'אבת אבו ראס (עדאללה)