יום חמישי שעה 11:00 צעדה מהשוק העירוני בבאר-שבע אל קרית הממשלה

ועדת ההיגוי העליונה של ערביי הנגב הכריזה על הפגנה ארצית בבאר-שבע ביום חמישי הקרוב (26/1), במחאה על "חוק פראוור" אשר פורסם לאחרונה ועתיד להגיע לדיון בכנסת בקרוב.

החוק אמור "להסדיר" את נושא הקרקעות בנגב — באמצעות עקירה של עשרות אלפי בדווים ונישולם מאדמותיהם ומטענות הבעלות עליהן. החוק מכריז למעשה על מעין מצב חירום בכל הנוגע לבדווים ולאדמתם וכפריהם, ומבטל את החלות של חוקי ירושה, ביקורת שיפוטית ועוד, בסוגיות אלה.

החוק עצמו מבוסס על תוכנית פראוור, ומבקש להשלים את נישול האזרחים הערבים בנגב משארית אדמתם ולדחוק את הערבים הבדווים אל עיירות מוכות אבטלה. לפי החוק, אזרחים ממוצא מסוים לא יוכלו לקבל קרקע ולא יוכלו לשבת בעתיד בתחום עצום שבשטח המדינה, באזור שהוא מולדתם מימים-ימימה: בכל האזור שממערב לכביש 40 החוצה את הנגב.

לפרטים נוספים:
קאיד קסאסי: 0545336467
סקר אבו סעלוק: 0505701255