הנהלת מרצ דנה באירועי השבועות האחרונים בכפר הבדואי הבלתי מוכר אל-עראקיב ופרסמה הודעה המגנה את פעילות הקק"ל וקוראת להפסקת העבודות. ההחלטה שיזמה עו"ד יפעת סולל התקבלה פה אחד.

אמנסטי אינטרנשיונל פרסמה אף היא הודעת גינוי לפעולות הקק"ל והממשלה באל עראקיב וקוראת לממשלה להדבר עם התושבים ולפעול לפתרון מוסכם

עו"ד יפעת סולל, מרצ

למרצ שני נציגים בדירקטוריון קק"ל, עו"ד מיכה דרורי וראדי ספורי. במקביל להחלטת הנהלת המפלגה פנו נציגי מרצ לגורמים האחראים בארגון, ביקשו מהם הסברים על פעולות קרן קיימת באל-עראקיב וקראו לעצור אותן.

עו"ד יפעת סולל שיזמה את ההחלטה סיפרה כי נציגי מרצ בקק"ל פנו בענין זה לגורמים שונים, שכולם הפנו אותם אל יו"ר הקק"ל – אלא שזה מתעלם מפניותיהם ובינתיים מסרב להפגש איתם בנדון.

בהודעה לעתונות מזכירה הנהלת מרצ כי נגד העבודות שמבצעת הקק"ל הוציאה שופטת בית המשפט המחוזי בב"ש צו מניעה זמני, ולמרות שלא האריכה אותו היא המליצה לקק"ל שלא לחדש את העבודות ולא לקבוע בשטח עובדות בלתי הפיכות, אך המלצתה לא נענתה.

בעקבות  זאת קיבלה הנהלת מרצ את ההחלטה הבאה:

1.      הנהלת מרצ רואה בהריסת הכפר אל עראקיב מדיניות גזענית, הנובעת מתפיסה הרואה בבדואים בנגב מטרד, במקום אזרחים שווי זכויות.

2.      מן הדין ומן הצדק להכיר באל עראקיב ולפעול להסדרת התשתיות בו לטובת תושביו.

3.      הנהלת מרצ מגנה את התנהלות הקרן הקיימת לישראל, אשר מתעקשת לעלות אל שטח הכפר ולטעת עצים במקום בו עמדו בתי התושבים וקוראת לקרן הקיימת לישראל להפסיק את כל פעולותיה בשטח הכפר אל עראקיב.

באמנסטי אינטרנשיונל מודאגים מההסברים הלקוניים שמספקות המדינה והקק"ל למדיניותן נגד הבדואים.
פיליפ לותר, סגן מנהל מחלקת המזרח התיכון וצפון אפריקה באמנסטי אינטרנשיונל ועודד דינר, מנהל מחלקת פעילות באמנסטי אינטרנשיונל ישראל, תובעים מישראל להפסיק להסתתר מאחורי טיעונים מנהליים ולהמנע מהפרה של זכויותיהם הבסיסיות של התושבים הבדואיים לקורת גג.

"העובדה שהכפר נהרס חמש עשרה פעמים תוך פחות מ-6 חודשים מראה שזוהי אינה טעות אדמיניסטרטיבית כי אם מדיניות נישול מודעת של ממשלת ישראל." אמר פיליפ לותר.
עודד דינר, קורא למדינה להפסיק מיידית את מדיניות הריסת בתי הכפר אל-ערקיב ומוסיף: "ההריסות, המלוות באלימות רבה מצד הכוחות המשטרתיים, מנוגדות לחוק הבינלאומי הדורש מישראל להמנע מפינוי אוכלוסיות מאדמתן. ישראל מחויבת להתחיל בהליך הידברות למציאת פתרון מוסכם עם תושבי הכפרים הבלתי מוכרים. נישול הבדואים מאדמתם מהווה הפרה חמורה של זכויותיהם הבסיסיות, וישראל אינה יכולה להתנער מחובתה למלא זכויות אלו בעזרת טענות אדמיניסטרטיביות."