יחידה ומובחרת. ערבייה. האקטיביסטיות.  כשגילתה סמירה, בדואית משבט דרומי, שבעלה מתכוון לקחת לו אשה שניה, החליטה להלחם בפוליגמיה וניגשה להגיש תלונה בתחנת המשטרה הקרובה. השוטר הבדואי סרב לשתף פעולה: את רוצה צרות עם השבט? היא טפסה למפקד היהודי. זה ענין פנימי. אמר, דברי עם השייח. כשנגשה לשייח, הוא שאל: מה את רוצה. בעלך מוסלמי? לא? אז מותר לו. (מתוך מחקר של של ראויה אבו רביעה( אבו רביעה בתצלום הפותח. )       "אל תקרא לי מורדת. אני לא רוצה מלחמה עם הגברים", אומרת לי סמאח סלאימה ב"החצר הנשי … Read More

via עד ראיה