על מועד חדש תבוא הודעה.

ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל , הועדה העממית אל-עראקיב , ועד הכפר אל-עראקיב , פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי , תנועת התחברות-תראבוט , קואליציית נשים לשלום , סולידריות שייח' ג'ארח ,בל"ד , פורום הכרה חד"ש, שומרי משפט-רבנים למען זכויות אדם