צילום: אקטיבסטילס

נפל דבר בישראל והשבוע נהרס הכפר הבדואי ה"בלתי מוכר"  אל עראקיב בפעם השביעית. ליבי אתם ועלינו להתבונן על איך אנו בוגדים/ות באחינו ואחיותינו אזרחי המדינה. מדובר על ישוב שהיה קיים עשרות שנים לפני קום המדינה והעתירה שלהם תלויה ועומדת בבית המשפט. אבל כנראה הכוונה להקדים את בית המשפט ולמחוק את זכרו מעל פני האדמה ע"י שלושה יערות הקק"ל שינטעו ויסגרו על הכפר מכיוונים שונים. אנחנו, עמותת שומרי משפט, כחברה בקואליציה למען הכפרים הבלתי מוכרים, התבקשנו לחבר תפילה שתאמר בבתי כנסת בארץ וברחבי תבל.  נא לבקש מרב/ה בית הכנסת שלך לכלול את התפילה השבת ו/או באחת השבתות בקרובים.  בשבוע הבא, נקיים תפילה בין דתית באל-עראקיב.

תפילה למען תושבי/ות אל-עראקיב

לשבת וישב תשע"א

איכה ישבה בדד אל-עראקיב היתה כאלמנה זו הפעם השביעית? ויצא מבת ציון כל הדרה.  ייחלנו שמדינתנו "תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת ומין", והנה נכזבה תוחלתנו.

אלוהינו ואלוהי קדמונינו (אבותינו; אבותינו ואמותינו) בקש את הנרדפים/ות, על לא עוול בכפם/ן. עמוד לצד אחינו ואחיותינו, אזרחי/יות המדינה ושותפים/ות לגורלה, שאוהליהם/ן שדדו וכל מיתריהם/ן ניתקו. תחזקנה את ידיהם/ן בעוד חורשי/ות רעה מתכוונים/ות לחרוש בתיהם, לנטוע יערות במקומם, ולהותיר רק את בית העלמין שלהם, עדות לדורות הרבים שחיו במקום.  יהי רצון שבקרוב ובימינו נראה יערות רבים בכל הארץ, אבל לא על הריסותיהם של ישובי הבדואים.

שבת היא מלזעוק, אך עוד לא אבדה תקוותנו למדינה שכן "תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל". חזק את רוחנו למען לא נחשה, כדי שחזון נביאך יוגשם, "יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה.  ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".

ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו

ומעשה ידינו כוננה עלינו

ומעשה ידינו כוננהו.

מאת: הרב אריק אשרמן