המטה למאבק בגזענות ופרויקט דמוקרטיה קוראים להצטרף לכנס חירום שיזמו חברי כנסת ממגוון מפלגות לאור יוזמות החקיקה האנטי-דמוקרטיות והגזעניות הפוגעות במרחב הדמוקרטי ובזכויות האדם. בשל האווירה הקשה השוררת בכנסת ה-18 ישנה חשיבות גבוהה לעמידה של כולנו יחד לצד חברי הכנסת ביוזמה חשובה זו.

ימים רעים עוברים על הדמוקרטיה בישראל: אזרחות מוטלת בספק, גזענות הופכת ללגיטימית דרך חקיקה, ביקורת הופכת לבגידה והמרחב של כולנו להשפיע ולפעול הולך ונעלם. אל מול כל זאת חשוב שאנו, נציגות ונציגי ארגוני החברה האזרחית, פעילות ופעילים, נתייצב בכנסת להביע את המחאה והדאגה של כולנו לעתיד הדמוקרטיה בישראל.

הכנס יערך ביום ג' 19.10.10 בשעה 13:00, באולם ירושלים בכנסת.

לפרטים, הסעות ואישורי כניסה לכנסת:

דניאל ברונשטיין: 052-4341543 danielbro007@gmail.com

הארגונים השותפים: המרכז לפלורליזם יהודי – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, מרכז תמורה, מרכז מוסאווא לזכויות האזרחים הערבים בישראל, עמותת סיכוי, תנועת אחותי- למען נשים בישראל, פורום הכרה – למען הכרה בכפרי הבדואים הלא-מוכרים בנגב, רופאים לזכויות אדם, הקשת הדמוקרטית המזרחית, טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה, אג'נדה, קו לעובד, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, מהפך תג'יר , עמותת ג'דאר,  יוזמות קרן אברהם ועמותת משפחות מעורבות, מורשתינו,  בית ספר לשלום בנווה שלום ופעילים עצמאיים, שתיל והאגודה לזכויות האזרח בישראל.