תמונות ווידאו באתר panet

כפר עראקיב נהרס הבוקר בפעם השישית.

מאות שוטרים הגיעו לכפר הבדווי כדי להרוס שוב את המבנים הארעיים שנבנו מאז ההריסה הקודמת. הגב' חיה נוח יושבת ראש הפורום לדו קיום בנגב ששהתה במקום יחד עם פעילים נוספים הוכתה על ידי שוטרים לאחר שביקשה מקצין המשטרה להציג בפני התושבים צו הריסה.

קודם לכן החליט הקצין לעכב את נוח לחקירה. חיה נוח ביקשה לממש את זכותה להתפנות בעזרת השוטרות שנכחו במקום. בתגובה החלו השוטרים להכות את חיה נוח ולגרור אותה בכוח על האדמה. היא נלקחה לחקירה במשטרת רהט. שם במענה לשאלה מדוע הוכתה, ענה קצין המשטרה : "לפעמים מכות עוזרות."

הגב' חיה נוח, 48, עומדת בראש הפורום לדו קיום בנגב המלווה שנים רבות את מאבק הבדואים להכרה בכפרים הבלתי מוכרים. בחודשים האחרונים עומד הכפר אל עראקיב במרכז המאבק לאחר שנהרס כליל על ידי המשטרה ימים ספורים לפני חודש הראמדאן ומאז 5 פעמים נוספות. ברקע כוונת הקרן הקיימת לנטוע על אדמות הכפר שבמחלוקת משפטית את "יער השגרירים". תושבי אל עראקיב יחד מתנדבים מארגוני זכויות אדם יהודים וערבים עזרו לתושבים לבנות מחדש פעם אחר פעם בתים ארעיים למשפחות השוהות בכפר.

בתגובה להרס האחרון, הצהיר מוכתר הכפר שייח' סייח' אלטורי, שתושבי הכפר נחושים בדעתם להיאחז במקום עד עולם, ולאחר כל הריסה ייבנה המקום מחדש.  עוד הוסיף השייח' שמדיניות ממשלתית זו ,הזורעת הרס וחורבן ,תעמיק את השנאה בין ערבים ויהודים בנגב. השייח' קורא לממשלה להניח לתושבי הכפר לחיות על אדמתם בשקט ובשלווה ומצפה לחיים בשכנות טובה עם התושבים היהודים של האזור.

הרס הכפר אל עראקיב מתרחש יומיים בלבד לאחר שבכנס הקק"ל באטלנטה דרשו ארגונים יהודים אמריקאים מצירי הוועידה לחדול משיתוף פעולה עם ממשלת ישראל בנישול וגירוש הבדואים בנגב מאדמתם.  המחאה לוותה במכתב גלוי בחתימת עשרות ארגונים מישראל ומארה"ב ובחתימת מאות ישראלים מכל שדרות הציבור.

The unrecognized Bedouin village Al Arakib was demolished this morning by hundreds of police officers for the six time. Mrs. Haya Noah leader of the Forum for co-existence in the Negev , who stayed in the village together with other activists was severely hit by police officers following her request to see a court warrant.

Earlier to the incident the police officer decided to arrest Mrs. Noah for refusing to identify herself before seeing the official document that warrants the demolition. In response to asserting her legal right to be escorted by police women the police officers knocked her down on the bare ground and dragged her while beating her. She was detained in the police station in Rahat. In response to the question: why was Mrs. Noah Beaten? A police officer said “sometimes beating helps”.

Mrs. Noah (48) is the head of the Forum for coexistence in the Negev, works closely with the residents of the unrecognized Bedouin villages.

During the last months the village of El Arakib was in the center of the Bedouin villages struggle for recognition after being demolished for 5 times earlier to today's events. The first time was just few days before the Holy Ramadan. The JNF has started to plant the “Ambassadors forest” on the lands of El Arakib while the controversy over the land ownership is still being debated in court. The residents of El Arakib together with human rights activists have rebuilt the village over and over again.

In response to the demolition said Sheikh Sayach A-Tory that the residents are determined to stay in El Arakib forever and that every demolition will be met with reconstruction. The Sheikh said also that the government policy is destructive and harmful and will deepen the hate between Arabs and Jews in the Negev.

The sheikh urges the government to leave the Bedouins alone and let them live peacefully on their land in coexistence with their neighbors.

The last demolition is only 2 days after the JNF conference in Atlanta, where Jewish American activists confronted conference participants and demanded that the JNF will stop cooperating with the Israeli government in the Expulsion and Dispossession of the Bedouins off their land. An open letter that condemn the JNF policy was published, signed by 350 citizens and over 20 organization in Israel and the US.